اسامی برندگان

فایل های دسته بندی مکانیک - صفحه 1

استقرار ماشین آلات در کارخانه و ایمنی ماشین آلات

با توجه به اینکه همه مراحل ساخت به صورت مجازی انجام می¬شود و تغییر در آن کار هزینه بری نیست، آن قدر چیدمان ماشین آلات تغییر داده می شود تا بتوان به بهینه ترین طرح ممکن دستیافت و در نهایت نتیجه نهایی به صورت نقشه استخراج شده و اجرا می گردد.

قیمت : 6,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تأسيسات و تجهيزات کارگاهی

دانلود پاورپوینت اصول كنترل، بازرسي و تحويل تأسيسات و تجهيزات کارگاهی با ذکر جزئیات

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مکانیک سیالات Pipes

سری جزوه های مکانیک سیالات

قیمت : 2,999 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مکانیک سیالات Introduction

سری جزوه های مکانیک سیالات

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مکانیک سیالات Hydrostatics-2

سری جزوه های مکانیک سیالات (هیدرو استاتیک 2)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مکانیک سیالات Hydrostatics-1

سری جزوه های مکانیک سیالات (هیدرو استاتیک 1)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مکانیک سیالات Fluid properties

سری جزوه های مکانیک سیالات

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مکانیک سیالات Fluid flow

سری جزوه های مکانیک سیالات

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مکانیک سیالات Dimensional analysis

سری جزوه های مکانیک سیالات

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی