نی نی تو نت

فایل های دسته بندی کنکور - صفحه 1

آرایه های ادبی

انواع آرایه های ادبی موجود در کتاب ادبیات

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاریخ ادبیات سال دوم دبیرستان

تاریخ ادبیات هردرس به همراه تمام مشخصات نویسندگانو..

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

لغات انگلیسی کنکور ریاضی 96

برای صرفه جویی در زمان و مطالعه با بازدهی بالا از این فایل می توانید استفاده کنید.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

لغات کنکور تجربی 96

لغات کنکور تجربی 96 سطر ب سطر

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

لغات کنکور 96 ریاضی داخل و خارج کشور

لغات کنکور ریاضی 96 به همراه لغات کنکور خارج کشور

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش و تست مثلثات

آموزش مثلثات به همراه تست و راه حل های تستی

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش و تست آنالیز ترکیبی

آنالیز ترکیبی و جایگشت

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش و تست تابع

آموزش تابع به همراه تست های متنوع کنکور

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش و تست بخشپذیری -معادله درجه دو

بخشپذیری- حل معادلات درجه دو و روابط بین ریشه ها

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی